Regulamin Sklepu Internetowego TYSZERT.COM

(zwany dalej” Regulamin”)

 1. Warunki ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich zamówień złożonych przez Klienta („Ty”, „Ciebie”) w firmie Tyszert Ilona Leszczyńska z siedzibą w Rząśniku, 07-205, ulica Marii Konopnickiej 20, NIP 7621912103, adres e-mail info@tyszert.com („Tyszert”, „nas” lub „my”) na stronie internetowej firmy Tyszert, na stronie dla urządzeń mobilnych („Sklep”).

Korzystając ze strony tyszert.com i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia.

Dostępność produktów i usług na stronie tyszert.com w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje na stronie tyszert.com były kompletne, dokładne i aktualne. Jednak pomimo naszych starań informacje na stronie tyszert.com mogą czasami być niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Wszystkie specyfikacje, produkty, opisy i ceny produktów na tyszert.com mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Klienta obowiązuje wersja Regulaminu dostępna na stronie tyszert.com w momencie składania zamówienia.

Tyszert chce zapewniać użytkownikom swojej strony internetowej jak najlepsze wrażenia. Korzystając ze strony, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie będziesz (i) publikować, przesyłać, redystrybuować, wczytywać ani promować żadnej komunikacji, ani materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na naszą działalność, produkty bądź usługi; (ii) zachowywać się w sposób ograniczający, utrudniający, przeszkadzający lub uniemożliwiający jakiemukolwiek innemu użytkownikowi korzystanie ze strony tyszert.com bądź wpływający na bezpieczeństwo strony ani używać w tym celu jakiegokolwiek urządzenia, ani (iii) używać jakiegokolwiek urządzenia, ani próbować używać jakiegokolwiek silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta bądź skryptu, ani innego urządzenia lub mechanizmu (w tym bez ograniczeń tzw. pająków, botów, crawlerów, awatarów lub inteligentnych agentów) w celu nawigowania po stronie i przeszukiwania jej albo kopiowania jej zawartości. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony oraz zamknięcia konta jakiegokolwiek użytkownika, który naruszy te zasady lub jakiekolwiek inne zasady będące częścią niniejszego Regulaminu.

Wszystkie towary prezentowane na stronie tyszert.com są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są zaprojektowane i uszyte w Polsce oraz zostały wprowadzone na rynek polski z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

 1. Zasady funkcjonowania Sklepu

Możesz dokonać zakupów w następujący sposób:

 1. bez procedury rejestracji w Sklepie,
 2. poprzez założenia konta – w tym przypadku uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcjonalności, w tym w szczególności historii zamówień, statusu zamówienia, numeru przesyłki, schowka czy programów rabatowych, o ile takowe zostaną przez nas wprowadzone.

Zamówienia można składać na stronie tyszert.com

W celu prawidłowej realizacji zamówień powinieneś przekazać nam niezbędne dane zgodne z prawdą, aktualne oraz precyzyjne. W przypadku podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub nieprecyzyjnych danych uniemożliwia to lub znacznie utrudnia realizację zamówień w Sklepie.

Sklep funkcjonuje 24 godziny na dobę przez cały rok, za wyjątkiem okresów przerw technicznych związanych z modernizacją strony internetowej i usprawnianiem jej funkcjonalności. O przerwie w działalności Sklepu zostaniesz poinformowany poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej Sklepu i/lub na innych kanałach komunikacji (np. Facebook, Instagram).

 1. Obsługa zamówień

Umożliwiamy Ci swobodny wybór towarów znajdujących się w Sklepie będących w aktualnej ofercie Tyszert, w tym w szczególności wybór rozmiaru, koloru oraz modelu produktu.

Po dokonanym wyborze towaru należy wybrać opcję „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku dokonujesz wyboru formy płatności i sposobu dostawy spośród zaproponowanych przez Tyszert; na tym etapie masz też możliwość dokonania zmian w zamówieniu. Ukończenie procesu zamawiania następuje poprzez wybranie przycisku „przejdź do kasy”.

W kolejnym kroku musisz podać nam swoje dane identyfikacyjne umożliwiające dostawę zamówienia, w szczególności imię, nazwisko i adres dostawy. Jeśli posiadasz konto w naszym Sklepie podanie ww. danych następuje w momencie założenia konta, dane mogą zostać zmienione w późniejszym czasie. Najpóźniej w tym momencie jesteś zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a fakt ten potwierdzasz poprzez zaznaczenie opcji „przeczytałem/przeczytałam i akceptuję Regulamin”.

Ukończenie zamówienia następuje po realizacji czynności opisanych powyżej i wybraniu przycisku „kupuję i płacę”.

Tyszert może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane przez Ciebie dane są niepełne lub nieprawdziwe. Poinformujemy Cię o przyczynach braku możliwości realizacji zamówienia, umożliwiając tym samym uzupełnienie bądź sprostowanie danych, celem możliwości realizacji zamówienia.

W przypadku gdy z przyczyn od nas niezależnych realizacja danego zamówienia nie będzie możliwa z powodu braków towaru (przykładowo gdy na dany towar jednocześnie zamówienie złoży kilku klientów lub nastąpi błąd serwera zmieniający stany magazynowe), niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. W przypadku gdy dokonałeś już płatności, zapłacona należność zostanie niezwłocznie zwrócona lub też zostanie zaproponowana inna rzecz o tożsamej wartości w odniesieniu do pierwotnego zakupu (inny kolor, model). W przypadku gdy zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane jedynie częściowo, masz prawo bądź do realizacji zamówienia częściowego bądź też prawo do odstąpienia od umowy w całości.

Potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży jest przesłanie Tobie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu, który będzie zawierał oświadczenie Tyszert o przyjęciu oferty i zawarciu umowy. Każde zamówienie posiada swój indywidualny numer, wskazuje ilość zamówionych towarów, ich cenę, formę płatności, sposób i koszt wysyłki.

Poprzez zgodę na treść Regulaminu wyrażasz także zgodę na kontakt ze Sklepem (poprzez e-mail).

Na wiadomości odpowiadamy w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

 1. Płatność i dostawa

Ceny wyświetlane na stronie tyszert.com zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy każdego zamówienia jest taki sam niezależnie od rozmiaru lub wagi paczki. Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia.

Tyszert oferuje następujące sposoby płatności za towar i koszty dostawy:

płatność za pobraniem – zapłata następuje gotówką do rąk kuriera dostarczającego zamówienie;
płatność w formie przedpłaty – PayU lub PayPal (płatności elektroniczne), przelew bankowy.

W przypadku, gdy płatność elektroniczna nie jest możliwa lub transakcja nie zostanie ukończona, masz możliwość zmiany sposobu płatności na płatność za pobraniem bądź otrzymania niezbędnych danych do dokonania przelewu. Zmiana sposobu płatności z wybranego podczas realizacji zamówienia, wymaga Twojego kontaktu mailowego z Tyszert w celu dokonania niezbędnych ustaleń. Dane do przelewów bankowych znajdują się również w zakładce Kontakt na stronie tyszert.com.

Płatność w formie przedpłaty powinna zostać dokonana w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Po upływie 3 dni kalendarzowych zamówienie zostanie automatycznie anulowane. Zapłatę uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Tyszert lub też za przesłanie potwierdzenia płatności za zamówienie drogą mailową na adres mailowy Tyszert. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową, możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na Twoją płatność do 10 dni kalendarzowych.

Tyszert realizuje zamówienia na terenie UE. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem wybranej przez Tyszert firmy kurierskiej. Aktualne ceny wysyłek są widoczne podczas realizacji zamówienia. Przesyłki na terenie kraju o wartości powyżej 500 PLN wysyłane są bezpłatnie. Przesyłki pobraniowe realizowane są dla zamówień do kwoty 1000 PLN.

Standardowy czas realizacji zamówień to 2-10 dni roboczych. Jeśli termin miałby być przekroczony przez Tyszert, zostaniesz o tym poinformowany drogą mailową.

Kurier podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki, a w przypadku braku możliwości doręczenia kurier pozostawi Tobie stosowną informację – awizo.

Wraz z zamówieniem dostarczymy Ci paragon lub fakturę VAT (na życzenie zawarte w uwagach do zamówienia).

Uwagi dotyczące obsługi zamówień (np. preferowane godziny dostawy) powinieneś przekazać w polu: „uwagi do zamówienia”, widocznym podczas realizacji zamówienia.

Dla zapewnienia prawidłowej obsługi ewentualnej reklamacji, powinieneś przy odbiorze przesyłki sprawdzić stan opakowania przesyłki i ewentualne zastrzeżenia zgłosić kurierowi celem sporządzenia protokołu stwierdzającego istnienie wad, braków lub uszkodzeń.

 1. Polityka wymiany i zwrotów

Jeżeli jesteś konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia w którym otrzymałeś przesyłkę od Tyszert albo w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym faktycznie otrzymałeś ostatni z produktów.

Odstąpienie powinno mieć formę pisemną – przesłaną listem poleconym, bądź formę elektroniczną podpisaną przez Ciebie. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny na tyszert.com. Zrealizowanie prawa odstąpienia od umowy za pośrednictwem formularza ułatwia i przyspiesza jego rozpatrzenie przez Sklep.

Wraz ze złożeniem przez oświadczenia o odstąpieniu od umowy (rozumianego jako nadanie listu poleconego lub wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną z Twoim podpisem), jesteś zobowiązany do dokonania zwrotu towaru poprzez jego wysyłkę na następujący adres: TYSZERT Ilona Leszczyńska, ulica Macieja Rataja 18, 07-205 Rząśnik. Towar wraz z czytelnie wypełnionym Formularzem odstąpienia od umowy należy nadać przesyłką rejestrowaną dla zachowania dowodu odesłania towarów do Tyszer. Nie załączenie Formularza może utrudnić, wydłużyć lub uniemożliwić sprawną realizację zwrotu środków na Twój rachunek. Dla zachowania terminu 14 dni do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie produktu w formie nie noszącej śladów użytkowania wraz z kompletem metek, oryginałem lub kopią dowodu zakupu (paragon, faktura VAT, wyciąg z konta).

W przypadku odesłania produktów noszących ślady użytkowania (np. wyprane), nieposiadających oryginalnych metek lub też bez dowodu zakupu (paragon, faktura), zwrot nie będzie mógł zostać zrealizowany, a produkt zostanie odesłany z powrotem na Twój adres. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Tyszert zwróci Ci wszystkie otrzymane kwoty pieniężne wraz z kosztami przesyłki w wysokości równej najtańszej przesyłce w ofercie tyszert.com. Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar. Tyszert będzie oczekiwał na przesyłkę ze zwracanym towarem przez 14 dni od czasu wysłania do Nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwrot otrzymanych kwot pieniężnych nastąpi na Twój  rachunek bankowy z którego dokonałeś zapłaty za zamówienie, również w przypadku zamówień opłacanych za pobraniem. W przypadku zamówień opłaconych przez systemy szybkich płatności – zwrot za zamówienie nastąpi tą samą drogą, którą została zrealizowana płatność (tj. PayU, PayPal). W każdym przypadku odstąpienia Konsument jest uprawniony do wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot otrzymanych kwot pieniężnych. Konsument nie ponosi kosztów Sprzedawcy dokonania zwrotu.

Tyszert jest uprawniony do powstrzymania się ze zwrotem kwot pieniężnych do czasu otrzymania zwracanego towaru wraz z dokumentami koniecznymi do dokonania zwrotu – wypełniony Formularz oraz dowód płatności.

Korzystając z prawa do zwrotu towaru dokonujesz go na własny koszt. Powinieneś zabezpieczyć zwracany towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Nie masz możliwości wysłania paczek ze zwrotami na koszt Tyszert. Paczki wysyłane za pobraniem lub na koszt Tyszert nie będą odbierane.

Zwroty nieposiadające kompletnych danych umożliwiających ich realizacje (produkt, paragon, formularz), nie będą rozpatrywane. Za kompletne informacje uważa się podanie w sposób czytelny następujących informacji: imię i nazwisko, numer zamówienia, data otrzymania paczki, nazwa i rozmiar produktu, numer rachunku bankowego, suma zwrotu, czytelny podpis. Ponosisz odpowiedzialność za poprawność danych zawartych w Formularzu odstąpienia od umowy.

Informacje o przyjęciu i postępach zwrotu znajdują się w panelu klienta na tyszert.com lub są udzielane drogą mailową. Nie będziesz otrzymywał dodatkowych informacji mailowych na temat akceptacji zwrotu. Zwrot środków na Twój rachunek jest potwierdzeniem akceptacji zwrotu towaru. O braku możliwości zrealizowania zwrotu – w uzasadnionych przypadkach (jak np. przekroczenie terminu lub gdy towar będzie miał ślady użytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony drogą mailową, a następnie zostanie Ci odesłany towar na adres wskazany w zamówieniu będącym przedmiotem zwrotu.

 1. Reklamacje

Tyszert ma 14 dni od momentu otrzymania Twojej reklamacji, aby na nią odpowiedzieć. Jeśli nie zrobi tego w wyznaczonym czasie, przyjmuje się, że uznaje on Twoją reklamację za zasadną.

W ramach reklamacji jesteś zobowiązany do odesłania reklamowanego towaru. Kiedy odsyłasz przedmiot w ramach reklamacji, masz obowiązek odpowiednio go zabezpieczyć. Z reguły nie oznacza to konieczności odesłania go w oryginalnym opakowaniu. Nie masz również obowiązku dołączania do przesyłki paragonu.

Celem skorzystania z prawa do reklamacji powinieneś odesłać reklamowany towar na adres Sklepu (TYSZERT Ilona Leszczyńska z siedzibą w: 07-205 Rząśnik, ul. Rataja 18) wraz z opisem stwierdzonych wad. Możesz w tym celu skorzystać z Formularza Reklamacji dostępnego na stronie tyszert.com.

W przypadku towarów II gatunku co do których zostałeś wyraźnie poinformowany o tym, że jego konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z umową, reklamacja Ci nie przysługuje.

Sprzedaż konsumencka (zakup konsumenta od przedsiębiorcy) do 31 grudnia 2022 roku

W sytuacji, gdy otrzymany przez Ciebie przedmiot posiada wadę i ujawni się ona w ciągu 2 lat od jego otrzymania, masz prawo do reklamacji w ramach rękojmi i żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy – chyba że Tyszert niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy przedmiot na wolny od wad lub tę wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wcześniej wymieniany lub naprawiany).

Kiedy Tyszert zaakceptuje Twoje roszczenia, pokryje wszelkie koszty, które poniosłeś (czyli również kosztów przesyłki). Gdy jednak je odrzuci, niezwłocznie odeśle Ci towar. Możesz wtedy dochodzić swoich racji na drodze sądowej.

Sprzedaż konsumencka (zakup konsumenta od przedsiębiorcy) od 1 stycznia 2023 roku

Gdy dostaniesz towar, który nie jest zgodny z umową, możesz go reklamować. Tyszert ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Żaden z towarów Tyszert nie ma dłuższej przydatności.

Możesz w pierwszej kolejności żądać naprawy lub wymiany towaru. Oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy możesz złożyć dopiero, gdy Tyszert:

 • odmawia doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 • nie doprowadzi towaru do stanu zgodności z umową,
 • już raz doprowadził towar do stanu zgodnego z umową,
 • nie jest w stanie doprowadzić towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,
 • niezgodność z umową jest na tyle istotna by pominąć naprawę lub wymianę.

Jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową, w wybrany przez Ciebie sposób, jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów, Tyszert może:

 • wymienić towar, gdy żądasz naprawy
 • naprawić towar, gdy żądasz wymiany.

Jeśli Tyszert zaakceptuje Twoje roszczenia, ma obowiązek pokrycia wszystkich poniesionych przez Ciebie kosztów (również kosztów przesyłki). Gdy jednak Tyszert odrzuci Twoje roszczenia, niezwłocznie odeśle Ci towar. Masz wtedy możliwość dochodzenia swoich racji na drodze sądowej.

W przypadku gdy Tyszert nie uzna Twojej reklamacji, oraz nie zgadzasz się z jego decyzją możesz zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
Ponadto Tyszert podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

 1. Bony podarunkowe
 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest TYSZERT Ilona Leszczyńska. z siedzibą w Rząśniku, ul. Rataja 18, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.tyszert.com
 2. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.tyszert.com
 3. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy.
 4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy
 5. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
 6. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 90 dni od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
 7. Niewykorzystanie bonu podarunkowego w terminie określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 9. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić dostępnymi metodami płatności określonymi na stronie www.
 10. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
 11. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane
 12. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
 13. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Odstąpienie od umowy” w Regulaminie Sklepu.
 14. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zostaje zwrócona w formie bonu i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonej przy jego zakupie.
 1. Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: Tyszert Ilona Leszczyńska z siedzibą w Rząśniku, 07-205, ulica Marii Konopnickiej 20, NIP 7621912103, adres e-mail info@tyszert.com.

Polityka prywatności i bezpieczeństwa oraz Polityka cookies są dostępne pod adresem https://tyszert.com/regulamin/

 1. Postanowienia końcowe

Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na tyszert.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

Tyszert nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Tyszert oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Tyszert.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm).

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na tyszert.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej,

Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej tyszert.com oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

Tyszert zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian.

Polityka prywatności


§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).
 2. Opisujemy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Panią/Pana identyfikować tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia zakupów.
 4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tyszert Ilona Leszczyńska z siedzibą w Rząśniku, 07-205, ulica Marii Konopnickiej 20, NIP 7621912103, adres e-mail info@tyszert.com.
 5. Dane osobowe zbieramy w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność. Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

§2 Jakie dane osobowe zbieramy?

 

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 • Poprzez formularz rejestracji konta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane rozliczeniowe do faktur i adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Dane te, wraz z samodzielnie wybranym hasłem, są potrzebne do założenia konta klienta, dzięki któremu ponowne wpisywanie danych osobowych nie jest konieczne. Ułatwia to ponowne składanie zamówień i śledzenie historii realizacji złożonych przez Państwa zamówień oraz zwrotów. W dowolnym momencie mogą Państwo przeglądać i zmieniać swoje dane osobowe zapisane na Twoim koncie klienta.
 • Poprzez formularz zapisu do newslettera : imię i nazwisko, adres e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane tylko w celu przesyłania informacji handlowych (np. o nowościach czy akcjach promocyjnych).
 • Poprzez koszyk zamówień (złożenie zamówienia / rezerwacji) : imię i nazwisko; adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz dane do faktury, wyłącznie w związku z zawarciem umowy kupna – sprzedaży z naszym sklepem. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia / rezerwacji i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy kupna – sprzedaży towaru.
 • Poprzez formularz reklamacji : imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Dane te są potrzebne do weryfikacji stron umowy oraz w celu kontaktu w sprawie zgłaszanych przez Państwa reklamacji. Potrzebne są nam również do ewidencji sposobów rozpatrzenia zgłoszeń.
 • Poprzez kontakt mailowy / komunikatory mediów społecznościowych: : imię i nazwisko oraz inne dane które powierzasz nam formułując zapytanie. Korzystamy z nich wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. W przypadku zapytań ofertowych celem jest ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy.

       Wraz z wyświetleniem strony internetowej naszego Sklepu następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe, pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do Państwa osoby. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej, zabezpieczenia procesu składania zamówienia lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego. Dane są przechowywane przez określony czas, a następnie automatycznie usuwane.

 • Wyświetlanie strony internetowej : adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona, datę i godzinę wejścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę z której nastąpiło wejście (adres URL strony), użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu. Dane te są wysyłane przez Państwa przeglądarkę na urządzeniu końcowym, bez Państwa udziału, i czasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Potrzebne są w celu zagwarantowania niezakłóconego tworzenia połączenia, komfortowego korzystania ze strony internetowej, analizy bezpieczeństwa i stabilności systemu.
 • Cookies : informacje odnoszące się do używanego przez Państwa urządzenia końcowego, zapisywane w plikach cookies. Za ich pośrednictwem nie otrzymujemy bezpośrednich informacji o Państwa tożsamości. Sesyjne pliki cookie, rozpoznają czy odwiedzali już Państwo poszczególne strony naszej witryny lub że zalogowali się już na swoje konto klienta. Po opuszczeniu naszej strony internetowej pliki te są automatycznie usuwane. Czasowe pliki cookie, zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym na określony czas, automatyczne rozpoznają ponowną wizytę i produkty jakie dodali Państwo do koszyka, aby czynności tych nie trzeba było wykonywać ponownie. Ponadto, stosujemy pliki cookie m.in. w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej. Umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie ponownych odwiedzin tego samego użytkownika. Po każdorazowo zdefiniowanym czasie pliki te są automatycznie usuwane.
 • Google Analytics : typ / wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP), godzina wysłania zapytania na serwer. Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Analityczna usługa Google Analytics świadczona jest przez firmę Google LLC („Google”). Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie do danej osoby (tak zwane maskowanie IP), co znaczy, że tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookie.
 • Przetwarzanie danych do celów reklamowych : informacje o Państwa aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony są odwiedzane, z jakich linków Państwo skorzystali itd.) zapisywane w plikach cookies. Dane te mogą służyć do tworzenia pseudonimizowanych profili, gdzie dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników i analizujemy Państwa zachowanie na stronie internetowej lub tworzymy prognozy na przyszłość. Wykorzystanie reklamowych plików cookies, przez nas i naszych Zaufanych Partnerów (których lista znajduje się tutaj), odbywa się w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, indywidualnie poleconych produktów w formie ciekawych dla Państwa banerów reklamowych w serwisach podmiotów trzecich za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych (tak zwanych działań remarketingowych i retargetingowych). W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.
 • Piksel Facebooka : informacje o interakcjach Państwa jako odbiorców z naszą witryną (np. gdy dokonają Państwo zakupu). Narzędzie to jest używane na naszej stronie w swojej podstawowej formie i wymaga języka skrytpowego JavaScript. Pozwala śledzić działania na stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać w serwisach Facebook (Facebook i Instagram) dopasowane do Państwa potrzeb informacje o produktach (tak jak w przypadku cookies reklamowych). Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Państwa temat.

 

§3 Jakie przysługują państwu prawa w związku z RODO

 

W związku z przetwarzaniem przez Tyszert, Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:

 1. Prawo do dostępu – zgodnie z tym uprawnieniem przysługuje Państwu prawo uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane są faktycznie przez Sklep przetwarzane. Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to przysługuje państwu prawo do uzyskania od nas następujących informacji:
  • celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),
  • kategorie danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, dane adresowe);
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza UE (tzw. państwa trzecie);
  • w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach tj. prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (oczywiście o ile te konkretne prawa w danym przypadku przysługują);
  • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Prawo do usunięcia danych tzw. prawo do “bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Sklepu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
  • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
  • złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Z tą chwilą Państwa dane osobowe zostaną usunięte z naszych zbiorów;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego.Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądane jest usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia takiego żądania, przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko do ich przechowywania w następujących przypadkach:
  • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa;
  • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.
 4. Prawo do sprostowania – mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo, z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 5. Prawo do wniesienia skargi – mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Tyszert jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych: info@tyszert.com
 6. Prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
  • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

 1. W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Państwu ostatecznej odpowiedzi.

§4 Zakres i cele przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • Pan/Pani jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. odpowiedzi na państwa zapytanie,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Państwa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli są lub będą Państwo stroną umowy w związku z np. dokonywanym w naszym sklepie zakupie towarów oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych, wypełniania obowiązków podatkowo – rozliczeniowych. Do wymogów prawa należy także spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.
 • przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes oznacza, że konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Państwa danych osobowych w zakresie przekraczającym samo właściwe wypełnienie umowy. Zawiera się tutaj w szczególności w wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności jaką może podnosić administrator, wyborze odpowiednich partnerów handlowych, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego, analizowaniu danych do celów statystycznych, przetwarzaniu w celach archiwalnych oraz dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Tyszert i dotyczących zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

§5 Udostępnianie danych osobowych

 1. Tyszert udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. poprzez wypełnienie formularza, bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia towarów, usług lub zapytań.
 3. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 • operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz. Wskazanej przez Państwa firmie przekazujemy dane dotyczące adresu dostawy (w celu realizacji umowy), a także numer telefony/ adres e-mail w celu zapewnienia możliwości kontaktu;
 • podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską;
 • wyspecjalizowanym usługodawcom z sektora marketingu internetowego, którzy przetwarzają Państwa dane (pseudonimizowane profile wykorzystujące technologię plików cookies i podobne) w naszym imieniu w celu komunikacji marketingowej w sieciach reklamowych;
 • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta, a także obsługi ewentualnego zwrotu zapłaconych kwot (kiedy odstąpią Państwo od umowy kupna). W szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawcę usług płatniczych oraz jego dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych (Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań https://tpay.com.
 • dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);
 • dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego);
 • innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem.

Wskazane wyżej podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez administratora i nie będzie wykraczać poza zakres celów wskazanych w § 4. W przypadkach gromadzenia i analizy danych wyłącznie w formie spseudonimizowanej, podmioty te nie mają również możliwości identyfikacji Państwa tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Tyszert zawiera umowy powierzania z wymienionymi wyżej usługodawcami mające na celu chronić Państwa prywatność. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. W części przypadków, Twoje dane będą gromadzone w sposób opisany powyżej przez usługodawców działających w roli współadministratorów – wówczas wspólnie ustalamy sposoby przetwarzania danych.

W ramach przyjętej Polityki Prywatności Tyszert zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów.

 1. Na naszej stronie możemy zamieszczać filmy YouTube, które są przechowywane na stronie https://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w „zaawansowanym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Państwu jako użytkownikach nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzają Państwo filmów. Dane są przesyłane tylko podczas odtwarzania filmów. Nie mamy wpływu na przesyłanie danych. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube, a także dalsze informacje na temat Państwa praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/)

§6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.
 2. W każdej chwili możecie państwo wnieść sprzeciw odnośnie profilowania. Prosimy jednak pamiętać, iż dzięki profilowaniu lepiej dopasujemy wyniki wyszukiwania i reklamy do Państwa preferencji.
 3. Od momentu wniesienia sprzeciwu nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

§7 Przekazywanie do krajów trzecich

 1. Z wyjątkiem przypadków opisanych w polityce prywatności nie przekazujemy Twoich danych osobowych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Opisane w tym dokumencie rodzaje przetwarzania danych skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Dostawca Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.
 2. Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

§8 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Tyszert stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.
 2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.
 3. Tyszert dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§9 Okres przechowywania

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 1. Realizacja zamówień: W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami. Dane zgromadzone w celu realizacji umowy są także przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów podatkowych).
 2. Zbieranie danych rejestracyjnych klienta: Do czasu złożenia wyraźnego żądania usunięcia Państwa konta klienta, dane te będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, sprowadzający się jedynie do przechowywania tych danych. W przypadku prośby o usunięcie konta klienta, Państwa dane zostaną usunięte, z tą uwagą, że przetwarzanie i przechowywanie danych w zakresie zrealizowanych zamówień mogą być nadal przetwarzane (sprawdź punkt 1 powyżej). Dane te będą przechowywane tylko i wyłącznie na potrzeby innych umów kupna – sprzedaży produktów, które możecie Państwo dokonywać poprzez naszą platformę internetową.
 3. Wysyłka newsletterów : Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z cofnięciem Państwa zgody na otrzymywanie newsletterów, a jej złożenie oznacza, że adres e-mail zostanie zablokowany do wysyłki newslettera. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas wcześniej. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć na końcu każdego newslettera lub w koncie zarejestrowanego klienta.
 4. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa: Okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do zasady są to okresy 5-letnie, liczone od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło np. wystawienie faktury.
 5. Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
 6. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / komunikatory mediów społecznościowych: Dane osobowe będą przechowywane do 3 lat po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Państwu wyczerpujących informacji oraz, że spełnione zostały wymogi prawne.
 7. Działania statystyczne (w tym analizowanie i profilowanie danych): Do czasu wniesienia sprzeciwu
 8. Cookies: Dane są przechowywane w zależności od celu, a okresy są bardzo różne. Niektóre pliki cookie usuwane są automatycznie przy zamknięciu naszej strony internetowej, inne zapisywane są na dni, miesiące czy nawet lata i następnie automatycznie usuwane. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na posiadanym urządzeniu nie były wcale zapisywane albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie zapisany nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Listę stosowanych plików cookie oraz a także szczegółowe informacje o zasadach i sposobie wycofania zgody znajdziesz w naszej Polityce cookies.
 9. Google Analytics: Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby, a gromadzenie i analiza danych nie umożliwia nam ani Google identyfikacji Twojej tożsamości. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, w całym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację tego dodatku do przeglądarek.
 10. Przetwarzanie danych do celów reklamowych (retargeting): Pliki cookie stosowane do celów retargetingu i zawarte w nich informacje są zapisywane na okres podany w Polityce cookies i następnie automatycznie usuwane. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo stosowania retargetingu, można się w następujący sposób sprzeciwić temu gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość: kliknięcie na przycisk widoczny na banerze reklamowym (np. trójkąt z wpisanym „i” w narożniku) przeniesie Państwa na stronę internetową danego dostawcy (w przypadku np. reklam Google informację sprawdzisz tutaj). Tam zostanie Państwu ponownie wyjaśniona systematyka technologii retargetingu i opcja jej wyłączenia („opt-out”). Jeżeli zrezygnujecie Państwo z tej funkcji u danego dostawcy, na komputerze zostanie zapisany tzw. cookie opt-out, który zapobiega wyświetlaniu banera reklamowego tego dostawcy. Prosimy pamiętać, że rezygnacji tej można dokonać tylko ze swojego komputera i nie wolno usuwać poszczególnych cookie „opt-out” z komputera jeśli mają działać.
 11. Przetwarzanie danych do celów reklamowych (Piksel Facebook’a): Do czasu wyraźnego wycofania zgody, dane te będą przetwarzane przez nasz Sklep w ograniczony sposób, sprowadzający się jedynie do przekazywania tych danych. Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka. Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na jego używanie: a) użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences; b) każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji “opt-out”), klikając w link: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory. Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez piksel Facebooka.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wymieniony w § 3 ust. 5 niniejszej Polityki.
 2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.
 3. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
 4. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 01  lutego 2023 r. Tyszert zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Tyszert, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

 

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. ADMINISTRATOR oznacza Tyszert Ilona Leszczyńska z siedzibą w Rząśniku, 07-205, ulica Marii Konopnickiej 20, NIP 7621912103, adres e-mail info@tyszert.com, tel. […]który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. COOKIES oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym urządzeniem użytkownika i nie informuje bezpośrednio o jego tożsamości.
 3. COOKIES WŁASNE oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. COOKIES ZEWNĘTRZNE oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. SERWIS oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://tyszert.com
 6. URZĄDZENIE oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. UŻYTKOWNIK oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Przechowywana za pomocą Cookies informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Administrator wykorzystuje kilka kategorii plików, w zależności od celu jakim służą:
  • Niezbędne: są to pliki cookie i podobne metody, bez których nie można korzystać z naszych usług (np. do wyświetlania naszej strony internetowej/funkcji, z których użytkownik chce skorzystać, do zapamiętania rejestracji w obszarze logowania, do wypełnienia koszyka z zakupami podczas zakupów online, itp.).
  • Preferencje: technologie te pozwalają uwzględnić faktyczne lub przypuszczalne preferencje dotyczące wygodnego korzystania ze stron internetowych. Na przykład, preferencje użytkownika pozwalają wyświetlać strony internetowe w odpowiednim języku dla użytkownika.
  • Statystyczne: te technologie umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług Administratora w celu dostosowania ich do potrzeb użytkowników. Dzięki temu można, na przykład, określić, w jaki sposób jeszcze lepiej dostosować strony internetowe do przyzwyczajeń użytkowników.
  • Reklamowe: umożliwiają wyświetlanie treści reklamowych, które są dla użytkownika najbardziej odpowiednie, w oparciu o analizę jego schematu użytkowania. W tym kontekście schemat użytkowania można śledzić za pośrednictwem różnych stron internetowych, przeglądarek lub urządzeń końcowych za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalny identyfikator).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com,
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics,
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense.

IV Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. W zależności od celu, stosowane przez Administratora pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:Pliki niezbędne
  • Wejścia użytkownika, aby zapamiętać dane wejściowe na kilku podstronach (np. aby przenieść wybrane towary do koszyka);
  • Dane uwierzytelniające w celu identyfikacji użytkownika po rejestracji dla uzyskania dostępu do autoryzowanych treści podczas kolejnych wizyt (np. dostęp do konta klienta);
  • Zdarzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa (np. wykrycie wielu nieudanych prób logowania);
  • Dane do odtwarzania treści multimedialnych (np. odtwarzanie filmów video (o produktach) wybranych przez użytkownika).

Preferencje:

  • Ustawienia dopasowania interfejsu użytkownika, które nie są powiązane ze stałym identyfikatorem (np. domyślny wybór polskiej wersji językowej serwisu).

Statystyki:

  • Pseudonimizowane profile Użytkowników z informacjami o korzystaniu ze stron internetowych Administratora. Należą do nich w szczególności:
  • typ/wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
  • czas żądania serwera,
  • indywidualny identyfikator użytkownika,
  • wywołane zdarzenia na stronie internetowej (schematy przeglądania).

Reklamowe:

  • Pseudonimizowane profile użytkowników z informacjami o korzystaniu ze stron internetowych Administratora. Należą do nich w szczególności:
  • adres IP,
  • indywidualny identyfikator użytkownika,
  • potencjalne zainteresowanie produktami,
  • wywołane zdarzenia w witrynie (schematy przeglądania).

Adres IP jest regularnie anonimizowany, więc zasadniczo nie można go przypisać do osoby. Opierając się wyłącznie na samym identyfikatorze użytkownika, Administrator nie może wyciągać żadnych wniosków na temat użytkownika.

 1. W stosownych przypadkach Administrator udostępnia identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania osobom trzecim – dostawcom sieci reklamowych. Współadministratorem w rozumieniu art. 26 RODO, w zakresie czynności przetwarzania danych związanych ze stosowaniem narzędzi analitycznych i reklamowych, które mają za zadanie zbieranie informacji o aktywności użytkownika na stronach Administratora jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.
 2. Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych (i podobnych technik) jest zgoda użytkownika na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza, że Administrator przetwarza dane w celu świadczenia usług w trakcie zawierania lub wykonywania umowy.

V Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 3. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej oraz jej wersji. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki. W przypadku urządzeń mobilnych, informacja taka może znaleźć się w instrukcji obsługi. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies. Przykładowe sposoby konfiguracji plików „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach:
 4. Użytkownik może odwołać / dostosować swoją zgodę wobec wszystkich administratorów (to jest: Tyszert oraz Google LLC)
  • po odpowiednim ustawieniu swojej przeglądarki, w szczególności poprzez blokadę ciasteczek od podmiotów zewnętrznych, co uniemożliwia otrzymywanie jakichkolwiek reklam od podmiotów trzecich;
  • poprzez zablokowanie ciasteczek śledzących konwersję, co Użytkownik może zrobić ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała ciasteczka z domeny www.googleadservices.com. Ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usunięte zostaną ciasteczka;
  • przez zablokowanie reklam dostosowanych do zainteresowań od dostawców należących do samoregulującego się programu “About Ads” poprzez link www.aboutads.info/choices. Ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usunięte zostaną ciasteczka;
  • poprzez permanentne zablokowanie wtyczki w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, co można wykonać pod linkiem www.google.com/settings/ads/plugin
  • usuwając lub dodając kategorie Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika przy użyciu Google Ads Preferences Manager

Ponadto, korzystając z linku https://adssettings.google.com/authenticated Użytkownik może pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki w celu wyłączenia ciasteczek zbierających dane o preferencjach reklamowych, aby zapobiec zbieraniu przez Google danych o przeglądaniu stron internetowych, które są generowane przez ciasteczka.